KTR BoWex-ELASTIC HEG型-万向轴连接

2019-06-17 724
返回列表

产品特点:

(KTR BoWex-ELASTIC HEG型-万向轴连接,BoWex-ELASTIC HEG型联轴器)

●用于连接内燃机和万向轴的高弹性联轴器

●有不同硬度的弹性体

●扭向高弹性

●针对增加的摩擦阻尼,吸振性能优异

(KTR BoWex-ELASTIC HEG型-万向轴连接,BoWex-ELASTIC HEG型联轴器)

●弹性元件阻尼峰值扭矩

●径向平面轴承免维护

●按标准的万向轴连接法兰的设计

 专业代理进口原装KTR BoWex-ELASTIC HEG型-万向轴连接,BoWex-ELASTIC HEG型联轴器,国内最快的交货速度,最短的交货周期及最低廉的供货价格.

私人興趣站僅測內部網速不做商業用途